IT

Nyt fra udbudsenheden - juli

IT

Nyt fra udbudsenheden - juli

Udbudsenheden har iværksat en ny måde at udbyde kommunens indkøb af legepladser og legepladsudstyr på. Alle indkøb skal nu foretages igennem et dynamisk indkøbssystem.

08. 07. 19

Formålet med etableringen af det dynamiske indkøbssystem er, at Aabenraa kommune ved fremtidige indkøb af, legepladser og legepladsudstyr kan være på forkant med den udvikling der sker i markedet.

Der er pt. optaget 11 leverandører i systemet for legepladser, og der er mulighed for løbende at optage yderligere leverandører i systemet. Det dynamiske indkøbssystem har en ubegrænset løbetid, hvilket betyder der kan købes legepladser og legepladsudstyr i systemet indtil Aabenraa Kommune vælger at nedlægge dette.

Det er i "Retningslinjer for anskaffelse af legepladser og legepladsudstyr" beskrevet hvordan systemerne fungerer, hvilke leverandører der pt. er optaget i systemet, hvilke overvejelser der skal gøres i forbindelse med indkøbet samt hvordan du kommer i gang med processen.

Indkøbssystemet skal fremadvendt bruges til indkøb af nye legepladser og legepladsudstyr til Aabenraa Kommune.

Det dynamiske indkøbssystem på legepladser og legepladsudstyr indeholder kategorierne "Legepladser – totalentrepriser", "Legepladser – afgrænsede leverancer", "Fitness- og aktivitetspladser totalentrepriser" samt "Fitness- og aktivitetspladser i afgrænsede leverancer"

Har du brug for hjælp til indkøb af legepladser eller legepladsudstyr, kontakt da venligst Projektleder Kim Hovmand Larsen, Børn & Skole, på lokal nr. 8914 eller på mailen khl@aabenraa.dk, eller Udbudskonsulent Inga Kristensen på lokal nr. 7204 eller på mailen ikri@aabenraa.dk.

anskaffelse af legepladser og legepladsudstyr.jpg