Personaleafdelingen

Arbejdstiden bliver røgfri for alle ansatte i Aabenraa Kommune

Personaleafdelingen

Arbejdstiden bliver røgfri for alle ansatte i Aabenraa Kommune

Gældende fra 1. oktober bliver arbejdstiden røgfri for alle ansatte i Aabenraa Kommune.

29. 09. 21

15. juni besluttede Økonomiudvalget i Aabenraa Kommune, at arbejdstiden fra 1. oktober er røgfri for alle ansatte.

- Beslutningen er truffet for at være med til at fremme Aabenraa Kommune som en sund arbejdsplads. Sundhedsstyrelsens peger på, at der er en direkte sammenhæng mellem røgfri arbejdstid og mindre rygning. En røgfri arbejdsplads er med til at forebygge rygestart, mindske tilbagefald blandt tidligere rygere og fremme rygestop hos eksisterende rygere. Samtidig er det også en del af målsætningen, at medarbejdere i Aabenraa Kommune ikke skal udsættes for passiv rygning, siger Aabenraa Kommunes kommunaldirektør, Tom Ahmt, og fortsætter:

- Når det er sagt, så er vi opmærksomme på, at det ikke er et let emne, og det er et emne, som de fleste har en holdning til. Derfor er medarbejdersiden også blevet hørt, og vi har iværksat en række tiltag, der skal være med til at få medarbejdere til at stoppe med at ryge eller ændre deres rygevaner.

Konkret bliver det muligt for alle ansatte i Aabenraa Kommune at tilmelde sig et gratis rygestopkursus, hvor der vil være fokus på enten at stoppe med at ryge eller at ændre sine rygevaner, så man ikke længere ryger i arbejdstiden. Der vil også være mulighed for at få gratis rygestopmedicin.

Der arbejdes desuden på yderligere informationer om tilbud i forbindelse med rygestop samt yderligere informationer om røgfri arbejdstid i Aabenraa Kommune. De informationer vil i den kommende tid fremgå på Medarbejderportalen. 

Du kan læse mere om de tilbud ved at klikke her. Du kan samtidig læse mere om Røgfri arbejdstid og blandt andet se de hyppigst stillede spørgsmål ved at klikke her