Personaleafdelingen

En rejse i livet: Elevreception 2021

Personaleafdelingen

En rejse i livet: Elevreception 2021

Fredag den 27. august fik en række kontorelever og en it-support elev deres uddannelsesbevis som synligt bevis på, at de nu er færdiguddannede elever.

06. 09. 21

Da Aabenraa Kommunes personalechef Jakob Kirkegaard holdt tale for de seks afgående elever – Morten Müller, Peter Schlaikjer, Camilla Mærsk Thyge, Nicolai Zimmermann, Sanne Kuhrt og Jakob Friis - brugte han begrebet rejse som metafor for elevernes uddannelsesforløb.

Han indledte med at fortælle, at han opfatter livet som en rejse, hvor det handler om at få mest muligt ud af hvert øjeblik, gribe de muligheder der viser sig undervejs og forsøge at overkomme de udfordringer, der måtte opstå.

Jakob Kirkegaard blev i rejsesporet, da han omtalte coronasituationen, der i høj grad har præget alle elevernes uddannelse. Han understregede, at de har formået at gribe mulighederne og takle udfordringerne i løbet af læreforløbet, og på den måde har de fået mest muligt ud af denne del af livets rejse. Han fortsatte sin tale med at pointere, at med de erfaringer, eleverne har opnået, står de rigtig godt rustet til det kommende arbejdsliv; erfaringer der vil bidrage til, at deres fremtidige rejse bliver fantastisk.

Annette Havmand, der er uddannelsesvejleder for kontoreleverne, havde også et par ord med på vejen til de fem kontorelever. Hun havde ligeledes fokus på coronapandemiens indvirkning på læringsforløbet og gav udtryk for stolthed over, hvor godt eleverne klarede sig igennem, selvom hverdagen blev vendt på hovedet og blev langt fra normalen.

Hun understregede, at den gamle talemåde ”Der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget” i denne situation kommer fint i spil. Eleverne har nemlig opnået en række stærke faglige og personlige kompetencer, som de får brug for i fremtiden; eksempelvis håndtering af digitale arbejdsplatforme, omstillingsparathed, selvdisciplin og evne til at navigere på usikker grund.

Slutteligt mindede hun eleverne om, at de nu står med en uddannelse, hvor de er trænet i at se helheder og sammenhænge, at udnytte muligheder og søge efter gode løsninger, og hun ønskede et stort tillykke med uddannelsen. Hovedparten af kontoreleverne fortsætter i øvrigt i Aabenraa Kommune som enten fastansat eller i et vikariat, mens en af fået job i Aarhus Kommune.

Ketty Bødker Daabeck, der er uddannelsesansvarlig for IT-supportelev Jakob Friis, ønskede tillykke med det flotte eksamensresultat, og hun havde flere fine ord med på vejen til den færdiguddannede elev, der nu fortsætter med at videreuddanne sig som IT-datatekniker elev i afdelingen. Jakob blev blandt andet både kaldt pligtopfyldende, ansvarsfuld, venlig og arbejdsom.

Hun fortsatte med at understrege, at Jakob ikke er bange for at kaste sig over nye opgaver, og at han bliver ved, til opgaven er løst. Hun fremhævede også, at han er nysgerrig efter at lære nyt og tager udfordringerne som de kommer. Det beviste han blandt andet i forhold til coronasituationen, hvor han havde mange bolde i luften samtidig.

Slutteligt rundede kontoreleverne af med en tale til Annette Havmand, mens de overrakte hende en gave.