Personaleafdelingen

Før-lederafklaring er en fælles opgave for organisationen

Personaleafdelingen

Før-lederafklaring er en fælles opgave for organisationen

I Aabenraa Kommune tilbyder vi et før-lederafklaringsforløb for medarbejdere, der kunne have et potentiale for ledelse.

13. 01. 21

Som leder har du en vigtig rolle i spotte de medarbejdere, der kan blive kommende ledere, og opfordre dem til at deltage i Aabenraa kommunes før-lederafklaringsforløb.

Tal om før-lederafklaring til MUS-samtalen

Hvis du ser en medarbejder, der kunne have potentiale for ledelse, så tal med vedkommende om det til MUS-samtalen. Der afholdes før-lederafklaringsforløb med opstart i 2. og 3. kvartal.

Du kan finde tips til at spotte medarbejdere med lederpotentiale her

Indhold i før-lederafklaringsforløbet

Før-lederafklaringsforløb er for medarbejdere uden ledelseserfaring, som er ansat i Aabenraa Kommune. Det består af seks aktiviteter:

  • Forventningsafstemning med egen leder
  • Workshop om kompetencer i rollen som leder i Aabenraa Kommune
  • Udarbejdelse af og tilbagemelding på deltagerens personprofil
  • To dags workshop med ledelsesmæssige dilemmaer, der afholdes som internat.
  • En mentorsamtale med en ekstern konsulent
  • Afsluttende samtale med egen leder

Forløbet starter op i maj. Du finder datoer og yderligere information om forløbet her.

Tilmelding

Nærmeste leder med personaleansvar kan tilmelde medarbejdere til før-lederafklaringsforløbet senest tirsdag den 6. april 2021 hos nedenstående.

Hvis der er flere tilmeldte end der er plads til, fordeles pladserne mellem forvaltningerne på baggrund af en fordelingsnøgle. Hold 1 fyldes op inden der kan reserveres pladser til hold 2.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere så kontakt udviklingskonsulent Anja Holl Knæhus på tlf.: 2169 0632 eller ahk@aabenraa.dk eller udviklingskonsulent Annette Havmand på tlf.: 5151 2338 eller på ahav@aabenraa.dk.