Personaleafdelingen

Fraværsbeskeder

Personaleafdelingen

Fraværsbeskeder i forhold til vores fraværspolitik

Der har været fejl i udsendelse af fraværsbeskeder fra SD siden den 5.1.2021. Det har betydet, at der ikke er sendt fraværsbeskeder ud til lederne på medarbejdere der har været ramt af vores fraværspolitikker. Fejlen er nu rettet, og der skulle igen blive sendt fraværsbeskeder ud til lederne.

16. 03. 21