Personaleafdelingen

Lederevaluering 2021

Personaleafdelingen

Lederevaluering 2021

Lederevalueringen gennemføres i perioden 1.-21. september. Læs mere her.

23. 08. 21

I Aabenraa Kommune gennemfører vi hvert 2. år (ulige år) lederevalueringer af alle ledere på niveau 1, 2 og 3.

Lederevalueringen er en 360 graders evaluering, hvilket betyder, at lederen bliver evalueret af

 • lederen selv
 • leders leder
 • leders medarbejdere
 • lederkolleger

Formålet med lederevalueringen er lederens udvikling og læring på baggrund af lederevalueringsrapporten og lederudviklingssamtalen.

Lederevalueringen afvikles i perioden 1. – 21. september 2021 og består af 25 spørgsmål, som relaterer til de fire ledelsesværdier:

 • Lederen er leder
 • Lederen er kommunikerende
 • Lederne er helhedsorienteret
 • Lederen er værdiskabende

Spørgeskemaet sendes via vores leverandør Enalyzer til alle ansatte enten på mail eller sms. Kriterierne for at deltage er, at man

 • har været ansat i minimum tre måneder forud for gennemførelsen
 • har haft den samme leder i minimum tre måneder forud for gennemførelsen
 • er på arbejdspladsen i gennemførelsesperioden (dvs. ikke er på barsel eller langtidssygemeldt)