Personaleafdelingen

Medarbejderes brug af ytringsfrihed i Aabenraa Kommune

Personaleafdelingen

Se den nye vejledning om ytringsfrihed

Offentligt ansattes ytringsfrihed er en selvfølge for Aabenraa Kommune. Vi anser den offentlige og demokratiske debat som en forudsætning for et velfungerende demokrati, og vi ønsker at understøtte den.

24. 04. 19

Se den nye vejledning udarbejdet i et samarbejde mellem Hoved MED-udvalget og medarbejdere i Aabenraa Kommune her