Personaleafdelingen

Mentorprogram for nye ledere - måske er det dig

Personaleafdelingen

Mentorprogram for nye ledere - måske er det dig

Som en del af Indsats for Lederudvikling tages der nu initiativ til at etablere et mentorprogram for nye ledere i deres første lederjob. Har du lyst til at være mentor for en ny leder, eller leder du måske efter en mentor? Så læs mere her.

21. 11. 19

Som en del af Indsats for Lederudvikling, tager vi nu initiativ til at etablere et mentorprogram for nye ledere i deres første lederjob.  

Formålet er blandt andet at:

  • gøre det attraktivt at være leder i Aabenraa kommune, ved at nye ledere i første lederjob får en erfaren sparringspartner, som både kan og vil udfordre på lederskabet i Aabenraa Kommunes kontekst.
  • understøtte et gensidigt inspirerende samarbejde mellem mentor og mentee, med fokus på at videregive læring, viden og indsigt fra mentor til mentee.
  • sætte fokus på ledelse ved at lade ledere med forskellig fagfaglighed mødes om at udvikle deres ledelse
  • man som erfaren leder selv bliver udfordret på holdninger og handlinger og egen lederstil
  • få fyldt ekstra værktøjer i værktøjskassen gennem det indledende mentorkursus og rolleskiftet i forhold til at være mentor for en ny leder med en anden faglighed.

Derfor søger vi efter cirka 15 erfarne ledere fra alle ledelsesniveauer, som har lyst til at være mentor for en lederkollega med en anden faglig baggrund og fra en anden del af organisationen.

Du bliver klædt på til opgaven på en heldags workshop den 20. januar, og mentorprogrammet starter op med et heldags arrangement den 5. februar. Du kan læse mere i tidsplanen.

For erfarne ledere

Hvis du er interesseret i at blive mentor, bedes du sende lidt om dig selv og din lederrolle senest den 1. december.

Alle interesserede vil blive inviteret til en samtale på cirka en halv time den 16. eller 18. december om rollen som mentor.

For nye ledere

Hvis du er ansat senest 2019 og er interesseret i at få en mentor, bedes du ligeledes sende en kort beskrivelse af dig selv, og hvad du godt kunne tænke dig at bruge en mentor til, senest 13. januar. Mentorprogrammet starter op med et heldags arrangement den 5. februar

Ansøgninger sendes til udviklingskonsulent Anja Holl Knæhus i personaleafdelingen på ahk@aabenraa.dk. Du er også meget velkommen til at ringe for at høre nærmere.