Personaleafdelingen

Ny dato for modtagelse af lønseddel

Personaleafdelingen

Ny dato for modtagelse af lønseddel

Fremover vil du modtage din lønseddel tidligere, end du gør i dag.

06. 11. 20

Som medarbejder i Aabenraa Kommune modtager du fremover din lønseddel i e-boks tre dage før dispositionsdatoen. Det sker for at give medarbejderne bedre mulighed for at kontrollere sin lønseddel inden udbetaling, men også for at Lønkontoret kan give en bedre service i forhold til evt. fejl.