Personaleafdelingen

Nye regler om vurdering af farlig kemi

Personaleafdelingen

Nye regler om vurdering af farlig kemi

Nye regler om vurdering af farlig kemi Fra 1. juli 2019 skal virksomheder ikke længere lave en skriftlig arbejdspladsbrugsanvisning, selv om der er farlig kemi på arbejdspladsen. I stedet skal der sættes øget fokus på den kemiske risikovurdering.

11. 07. 19

Læs mere om de nye regler for kemiske stoffer og hvad I skal gøre fremover både i arbejdsmiljøgruppen og i hele personalegruppen.