Personaleafdelingen

Seks kontorelever færdiggjorde deres uddannelse

Personaleafdelingen

Stemningsfuldt punktum for seks kontorelevers uddannelse med reception i byrådssalen

Endnu et hold kontorelever nåede en milepæl fredag den 26. august, hvor afslutningen på deres uddannelse til assistent i offentlig administration blev markeret med en reception i byrådssalen.

31. 08. 22

Elevernes nærmeste kollegaer og familie var inviteret med til den officielle afslutning på deres uddannelsesforløb hos Aabenraa Kommune.

Uddannelsesansvarlig for kontoreleverne, Annette Havmand, holdt tale til de nyudklækkede assistenter. Hun takkede dem for de to år, der er gået, og hun lagde heller ikke skjul på den udvikling, som de seks elever har gennemgået sammen og hver for sig:

”Meget har ændret sig i løbet af jeres to læreår. Lærdom kom til, holdninger blev brudt, nye dukkede op og værdier blev sat på prøve”

Hun inviterede eleverne og deres fremmødte gæster ind i eventyret om Klods Hans, mens hun drog paralleller mellem elevernes uddannelsesrejser og eventyret om Klods Hans. I talen lød det blandt andet:

”Et af budskaberne i eventyret om Klods Hans er, at vi skal turde, at vi skal gå til livet med nysgerrighed. Når I ser en død krage, en ødelagt træsko og noget mudder, så skal I ligesom Klods Hans se noget helt andet. Han ser muligheder. Han kombinerer dagens ret på slottet – som den dag er hanekyllinger – med en død krage. Og hvis der – som i eventyret – lige mangler en stegepande, så gør det ikke noget. For den udslidte træsko kan sagtens bruges i stedet.

”I har i de forløbne to år bidraget med inspiration og forslag til at løse jeres opgaver på nye måder, og vi har derfor også lært en masse af jer. I har – ligesom Klods Hans – været nysgerrige og kreative og har modigt kastet jer ud i nye udfordrende opgaver, selvom I ind i mellem har mærket både tvivl og nervøsitet. Her tænker jeg for eksempel på dengang nogle af jer holdt et anderledes oplæg for en EUX klasse og samtidig involverede både elever og lærere, og da andre af jer bidrog til at producere en video til karriemessen eller til udformningen af en ny elevhåndbog.”

Cæcilie Zacho Sommer Sørensen holdt også tale. Det gjorde hun på vegne af alle kontoreleverne og indledte sin tale med at sige:

”Kontorelevstillingen er i virkeligheden en to-årig passage fra en tilstand til en anden – overgangen fra ung til voksen, bekymringsfri til ansvarsfuld, ledig til ansat, fra eksisterende til medskabende. Vi er over to år rejst igennem afdelinger og opgaver, der har ændret vores verdensopfattelse og ændret os. Men det er ikke kun fakturaer, forvaltninger og forvaltningslov, der alene har ændret os.
Lad mig hylde vores helte: De mennesker, der har stået som støtte, vores vejledere, uddannelsesansvarlige, kollegaer og medmennesker, og som har været uundværlige i de to år, hvor verden ikke har stået stille. Vi har fundet vejen sammen og hver for sig.”

Tre af de seks kontorelever er blevet ansat ved Aabenraa Kommune.

Du kan læse hele talen fra kontoreleverne her

Elever holder tale.jpg Cæcilie Zacho Sommer Sørensen holdt tale på vegne af de seks kontorelever
Elever ved væg.jpg Trine Ørgaard Mosgaard Pedersen, Katrine Høgh Andersen, Stine Severin Hansen, Nanna Liv Lassen Andersen og Malene Rusbjerg Skovgaard efter overrækkelsen af deres praktikerklæring.