Personaleafdelingen

Skal du med? Ny omgang af før-lederafklaringsforløb (2)

Personaleafdelingen

Skal du med? Ny omgang af før-lederafklaringsforløb

I Aabenraa Kommune tilbyder vi et før-lederafklaringsforløb for medarbejdere, der kunne have et potentiale for ledelse.

25. 06. 20

Som leder har du en vigtig rolle i spotte de medarbejdere, der kan blive kommende ledere, og opfordre dem til at deltage i Aabenraa kommunes før-lederafklaringsforløb.

Du kan finde tips til at spotte medarbejdere med lederpotentiale her.

Indhold i før-lederafklaringsforløbet

Før-lederafklaringsforløb er for medarbejdere uden ledelseserfaring, som er ansat i Aabenraa Kommune. Det består af seks aktiviteter:

  • Forventningsafstemning med egen leder
  • Workshop om kompetencer i rollen som leder i Aabenraa Kommune
  • Udarbejdelse af og tilbagemelding på deltagerens personprofil
  • To dags workshop med ledelsesmæssige dilemmaer, der afholdes som internat.
  • En mentorsamtale med en ekstern konsulent
  • Afsluttende samtale med egen leder

Tilmelding til årets forløb er senest 17. august 2020. Du finder datoer og yderligere information om forløbet her.

Tilmelding

Nærmeste leder med personaleansvar kan tilmelde medarbejdere til før-lederafklaringsforløbet hos udviklingskonsulent Anja Holl Knæhus løbende på ahk@aabenraa.dk

Hvis der er flere tilmeldte end der er plads til, fordeles pladserne mellem forvaltningerne på baggrund af en fordelingsnøgle.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere så kontakt udviklingskonsulent Anja Holl Knæhus på tlf.: 73 76 71 55 eller ahk@aabenraa.dk.