Personaleafdelingen

Stort tillykke til kontoreleverne

Personaleafdelingen

Stort tillykke til kontoreleverne

Fredag 28. august fik en række af Aabenraa Kommunes kontorelever det synlige bevis på uddannelsen.

31. 08. 20

Fire kontorelever afslutter i dag deres uddannelse og kan kalde sig assistent i offentlig administration, mens to - som følge af barselsperiode - er færdiguddannet i nærmeste fremtid. Det blev fejret med en reception i byrådssalen fredag 28. august.

Personalechef Tom Uldahl Christiansen indledte sin tale med en kærlig opsang til eleverne: Faktisk er det utroligt – understregede han – hvad man skal finde sig i som arbejdsgiver: I unge mennesker kommer ind i vores organisation og indtager vores arbejdspladser med en gejst og en viden, som vi ældre ikke har. Længere. Her troede vi, at Aabenraa Kommune skulle være en dejlig, rolig og tryg arbejdsplads uden forstyrrelser. Og så kommer I fra generation Y og Z med ønsker og krav om at blive taget alvorligt og hørt. Det er for meget!

Men faktisk var det ment som en spøg, pointerede personalechefen. Samfundet og Aabenraa Kommune har brug for unge menneskers højlydte undren, friskhed og gåpåmod.

Tom Uldahl Cristiansen talte også om det gode arbejdsliv og vigtigheden af at søge jobs, der giver mening, og hvor det er muligt at gøre en forskel. Det gode arbejdsliv, fortsatte han, handler også om medansvar for at skabe gode relationer. Relationer er utrolige vigtige i jobbet, når der er brug for sparring eller hjælp til at løse svære opgaver, ligesom de er vigtige for at have det sjovt på jobbet. Humor kan give et løft på enhver arbejdsplads.

Annette Havmand, der er uddannelsesansvarlig for kontoreleverne, havde også et par ord med på vejen til eleverne. Hun pointerede, at de i løbet af deres uddannelse har vist både dygtighed, engagement, mod og nysgerrighed og fortsatte med at understrege, at uddannelsen har givet dem en lang række stærke kompetencer, de kan ”trække op af rygsækken”, når de om få øjeblikke skal prøve kræfter med de mange krav, der stilles til fremtidens administrative medarbejder.

Hun talte også om betydningen af faglig stolthed, og at eleverne i både ord og handling har udvist stolthed for deres fag, og at man får øget selvværd, når man mestrer sine opgaver. Det giver samtidig positiv værdi for andre og bidrager til samfundets velfærd.

Annette opfordrede eleverne til fremover at huske at være bevidst om egen faglig stolthed – det kan få mennesker til at vokse. Hun fortalte, at hun har læst, at man kan genkende faglig stolthed på blikket, og at eleverne har dét blik. Hun gav udtryk for, at det vil være fint, hvis de fremover forsøger at spotte den faglige stolthed i mødet med andre mennesker og fortsætter med at dyrke den. Det er nemlig også eleverne, der - som kommende administrative medarbejdere – skal være rollemodeller for kommende faglærte.

Slutteligt rundede kontoreleverne af med flotte ord til uddannelsesansvarlig Annette Havmand, mens de overrakte hende en gave. 

Alle fire, der er udlært i dag, fortsætter i øvrigt i Aabenraa Kommune som enten fastansat eller i et vikariat. 

Stort tillykke til de seks kontorelever.