Personaleafdelingen

Til ledere: Informationsmøde om justering af trivselsordningen

Personaleafdelingen

Informationsmøde om justering af trivselsordningen

Læs mere om orienteringsmøder vedr. justering af trivselsordningen her.

11. 01. 21

Den nye trivselsordning fra 2021 understøtter dit ledelsesmæssige ansvar for at forebygge stress hos dine medarbejdere og sikrer en organisatorisk forankring af indsatsen.

Du har en central rolle i at visitere til individuelle samtaler og gruppebaserede forløb, og du klædes på til opgaven på en række virtuelle orienteringsmøder, som afholdes af Arbejdsmiljøcenteret

Orienteringsmøderne afholdes 28. januar, 9. februar og 11. februar kl. 14-16. Der er tilmelding en uge før afholdelse.

Du kan læse mere om den nye trivselsordning på Medarbejderportalen.