Personaleafdelingen

Udbetaling af indefrosne feriemidler

Personaleafdelingen

Udbetaling af indefrosne feriemidler

Læs denne nyhed, inden du kontakter Lønkontoret

30. 09. 20

På Borger.dk kan man nu bestille udbetaling af op til tre ugers feriemidler, som man har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020.

På grund af den begrænsede optjeningsperiode, passer beløbet måske ikke med det, man kan se på sin lønseddel, da lønsedlen viser optjente feriemidler for hele peioden.

Beløbet, man kan se på Borger.dk, er beregnet af ATP ud fra den lønindkomst, der er indgivet til SKAT.

Hvis du ikke kan se et beløb på Borger.dk, skal du kontakte ATP inden du kontakter lønkontoret.

Indlæsning af det fulde beløb for alle indefrosne feriemidler vil senest ske den 31.12.2020.