Personaleafdelingen

Vigtigt: Godkendelse af ferieregistreringer inden september lønkørsel 2020

Personaleafdelingen

Vigtigt: Godkendelse af ferieregistreringer inden september lønkørsel 2020

Pr. 1. september 2020 starter et nyt ferieår, og indefrysningsperioden stopper.

27. 07. 20

Pr. 1. september 2020 starter et nyt ferieår, og indefrysningsperioden stopper.

Det betyder, at SD laver en regulering i september 2020, hvor værdien af ferieafvikling for august og tidligere flyttes til før 1. september 2020.

Efter denne lønkørsel laver SD ikke yderligere reguleringer af ferie, der er registreret tilbage til før 1. september 2020.

Kommer der ferieregistreringer efter lønkørslen 17. september 2020, som vedrører afholdt ferie før 1. september, vil der være fejl i indefrysningsbeløbet og i den optjente ferie for 2020. Fejlen vil lønkontoret skulle rette manuelt både i lønsystemet og i eIndkomst.

Dette vil lønkontoret gerne undgå.

Kontoret anbefaler derfor, at man har indberettet og godkendt alle ferieindberetninger, der vedrører perioden før 1. september 2020 hurtigst muligt efter afvikling og senest med september lønkørsel 17. september 2020.

For dem, der benytter tjenestetid, er sidste frist for indberetning 14. september 2020.