Indholdsleverandører på Medarbejderportalen

Indholdsleverandører på Medarbejderportalen

Oversigt over indholdsleverandører på Medarbejderportalen.

Børn og Kultur
Christian Holm Dahl
Tanja Ruwald Olesen

Jobcenter og Borgerservice
Esben K Christiansen
Helle Hockerup
Jette Nissen
Kristian Jørgensen
Magdalene Paulsen
Niels Jacob Jensen
Nikolaj Lorenz Stage Jensen
Yvonne Callesen

Plan, Teknik og Miljø
Amanda Gram van Deurs
Jane Pedersen
Janni Nielsen Enemark
Tina Ketelsen

Staben
Anette Lone Jepsen
Anna Lena Grambow
Annemette Andersen
Annette Havmand
Bente Bjørn Jensen
Claus Hansen
Conny Boe Sørensen
Dorthe Moos Fredslund 
Grethe Ekberg
Heidi Louise Sand
Karina List
Karina Skovby
Kim Salby
Lene Nymann
Malene Thuskjær Hansen
Peter Micael Puhlmann
Steffen Riisbøl
Stine Maretti Leiberg
Thomas Veltz Majholt

Social & Sundhed
Karina Ladegaard Andersen
Rikke Hoegh Petersen
Majbrit Schmidt Jessen
Marianne Schøler Nielsen
Rita Kruse Røjkjær