Medarbejderportalen er ikke søgbar i Google

Medarbejderportalen er ikke søgbar i Google

Det er ikke muligt at fremsøge Medarbejderportalen på diverse søgemaskiner, fx Google.

Den Digitale Styregruppe har truffet en principbeslutning om, at Medarbejderportalen ikke skal være søgbar via Google for at undgå, at borgere og medarbejdere tager fejl af de to portaler (Medarbejderportalen og aabenraa.dk).

Kendskabet til Medarbejderportalen skal fortsat udbredes via interne kanaler.

Beslutningen er truffet i Den Digitale Styregruppe, den 15. maj 2017.