Sådan finder du en papirsag

Sådan finder du en papirsag

Før kommunerne fik elektroniske sagsbehandlingssystemer blev sagerne gemt på papir. Papirsagerne befinder sig på forskellige adresser. Her kan du se hvordan du kan finde sagerne.

Når du får en anmodning om aktindsigt i en gammel sag, skal du finde sagen frem. Du skal lede flere steder: 

1) Søg i Acadre: Start med at søge i Acadre og evt. i et relevant fagsystem.

a. Du skal have en speciel adgang i Acadre til at søge i sager fra de tidligere kommuner.

2) Søg i arkiv på rådhuset: Se i listen over papirarkiv, der endnu ikke er afleveret til arkivet i Haderslev. I listen kan du se på hvilken adresse sagen befinder sig. Du kan finde listen her (link til liste som ligger på U-drev med titlen ”Oversigt over papirarkiv”)

a. Hvis sagen findes på det rådhus, hvor du selv sidder, skal du selv gå på arkivet for at hente den.

b. Hvis sagen findes på et andet rådhus, end der hvor du sidder, kan du kontakte følgende personer, der kan finde sagen for dig:

i. Aabenraa Rådhus: Heidi L. Sand, hlp@aabenraa.dk

ii. Tinglev Rådhus: Hanne Weitling Jessen, hwj@aabenraa.dk

 

3) Søg i arkiv i Haderslev: Der findes ikke en komplet liste over de arkivalier som arkivet i Haderslev ligger inde med. Men generelt kan man sige, at arkivet opbevarer mange arkivalier fra primærkommunerne Bov, Lundtoft, Rødekro, Aabenraa og Tinglev for perioden 1970-2006. Hvis du er i tvivl, så skriv til arkivet og bed dem undersøge sagen.

a. Du skal skrive til komarkiv@haderslev.dk

b. Du skal give så mange oplysninger om sagen som muligt, da det øger sandsynligheden for at finde den

c.Hvis sagen er lille, vil arkivet scanne og sende den direkte til dig

d. Hvis der er tale om en børnesag eller en fysisk stor sag bliver den bragt til Aabenraa Rådhus hver torsdag. I hastende tilfælde leveres materialet samme dag. Sagen skal leveres tilbage, når du er færdig med at bruge den.

4) Søg i Rigsarkivets arkiv: Her finder du også sager fra primærkommunerne Bov, Lundtoft, Rødekro, Aabenraa og Tinglev for perioden 1970-2006. Specielt for Rødekro og gl. Aabenraa Kommune finder du mange sager her – også børnesager!. Det er også her du finder sager fra før 1970. Du kan finde sagerne i Rigsarkivets database her.

a. Hvis sagen findes på Rigsarkivet, skal du kontakte Heidi L. Sand, hlp@aabenraa.dk, der kan hjemlåne materialet for dig

b. Du skal huske at give så mange oplysninger om sagen som muligt, da det øger sandsynligheden for at finde den.

Kontaktperson

Stella Bøttger - Jurist
Tlf. 73767804 - sboe@aabenraa.dk