Projektmodel

Her kan du finde information om og værktøjer til Aabenraa Kommunes fælles projektmodel, som skal anvendes for alle projekter i administrationen.

Om Aabenraa Kommunes projektmodel - projektdefinition

Velkommen til Aabenraa Kommunes projektmodel. Projektmodellen er den fælles ramme, der skal være med til at skabe fælles sprog og fælles ramme om projektarbejdet i Aabenraa Kommune. Læs her hvordan og hvornår vi arbejder med projekter.

Læs mere her

Roller, ansvar og organisering

Klarhed om roller og ansvar er afgørende for projektets succes. Du finder en uddybende beskrivelse af roller og ansvar her.

Læs mere her

Projektets faser

Få et overblik over projektmodellens fire faser. Se hvilke arbejdsopgaver og værktøjer, der er i hver fase og hvad styregruppen skal beslutte ved hver faseovergang.

Læs mere her

Oversigt over faser, værktøjer, leverancer og beslutninger

I denne oversigt kan du se, hvilke værktøjer der anvendes hvornår, leverancer i de forskellige faser samt hvilke beslutninger styregruppen skal træffe ved hver faseovergang.

Læs mere her

Projektplanen

Projektplanen er projektets kernedokument igennem hele projektforløbet og anvendes i alle projekter. Find en uddybende beskrivelse og skabelonen her.

Læs mere her

Projektværktøjskassen

Her finder du projektmodellens værktøjer. For hvert værktøj er der en forklarende tekst. Værktøjerne er opdelt i obligatoriske SKAL-værktøjer og KAN-værktøjer.

Læs mere her

Ekstern finansiering

Få et overblik over muligheder for ekstern finansiering via Fonde.dk. Se også tjekliste til projektøkonomi for eksternt finansierede projekter.

Læs mere her

Projektkurser

Se aktuelle kurser på Medarbejderportalen og find materiale fra tidligere kurser.

Læs mere her

Forvaltningernes egne projektsider og projektledernetværk

Det kan være relevant at supplere projektmodellen med for eksempel egne værktøjer eller oversigt over igangværende projekter. Der er oprettet en projektside for hver forvaltning, hvor den enkelte forvaltning kan oprette egne dokumenter. Her kan du også se mere om Aabenraa Kommune projektledernetværk.

Læs mere her