NemTilmeld

Arbejdsmiljøuge - uge 43 2022 - Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker (275409)

Arbejdsmiljøuge - uge 43 2022 - Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

25.10.2022 kl. 08:30 - 25.10.2022 kl. 11:30

Som et led i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, i Aabenraa Kommune, inviteres medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne til arbejdsmiljøugen – uge 43.

Som et led i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, i Aabenraa Kommune, inviteres medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne til arbejdsmiljøugen – uge 43.

Hoved MED udvalget har besluttet at temaet skal være Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Bekendtgørelsen, nr. 1406, om psykisk arbejdsmiljø indeholder fem temaer, der behandles i løbet af et halvdags arrangement i Aabenraa Kommunes arbejdsmiljø uge 43 2022

Hvert tema gennemgås i forhold til bekendtgørelsens indhold og hvordan vi kan sætte forebyggende initiativer i gang på arbejdspladsen.