NemTilmeld

Den nødvendige samtale (247386)

Den nødvendige samtale

06.10.2022 kl. 08:30 - 06.10.2022 kl. 15:30

Kurset omhandler ’Den nødvendige samtale’. Du får mulighed for at blive bevidst om din konfliktstil og arbejde med, hvordan du får det bedst mulige udbytte af samtalen.

Kurset omhandler ’Den nødvendige samtale’. Du får mulighed for at blive bevidst om din konfliktstil og arbejde med, hvordan du får det bedst mulige udbytte af samtalen.

Der arbejdes deltagerinvolverende med veksling mellem oplæg og praktiske øvelser omkring dilemmaer og samtaleteknikker, du kan bruge i dit lederskab.

Oplæg omhandler blandt andet:

  • Konfliktstile inklusiv mulighed for at teste din egen konfliktstil
  • Den nødvendige samtale - før, under og efter
  • Dilemmaer i hverdagen - hvordan håndteres de?
  • Medarbejdere med handicap og §56

Der vil i løbet af dagen være god mulighed for erfaringsudveksling og netværk med andre ledere.

Målgruppen er ledere og underviserne er konsulenter fra Personalekontoret.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte:

Udviklingskonsulent Anja Holl Knæhus, telefon 2169 0632, mail ahk@aabenraa.dk 


I Personaleafdelingen ønsker vi at give de bedst mulige kursustilbud til ledere og medarbejdere i vores organisation. For at understøtte dette anvendes der omfattende ressourcer på at afholde kurserne, ligesom der er udgifter til forplejning.

For at understøtte et højt fremmøde med færre udeblivelser og sene afbud til vores kurser, vil der  fremover blive opkrævet et gebyr ved udeblivelse eller afbud senere end fem hverdage før kurset afholdes. Gebyret er 500 kr. ved kurser på en halv dag og derunder og 750 kr. ved dagskurser.

Det er muligt at sende en anden deltager fra sin arbejdsplads, hvis deltageren er i kursets målgruppe.