NemTilmeld

Finanskursus del 1 (228212)

Finanskursus del 1

02.11.2022 kl. 08:00 - 02.11.2022 kl. 12:00

Du lærer at betale elektroniske fakturaer, og får vist hvilke muligheder der er for kontering. Du lærer også at søge på kreditorposteringer. Herunder oplysninger om udbetalingstidspunkt, beløb og div. leverandøroplysninger.

Dette kursus er relevant for alle administrative medarbejdere, der skal kontere fakturaer og foretage omposteringer, og man skal deltage både på finanskursus del 1 og 2, førend der gives adgang til Prisme.

Indhold finanskursus del 1:

Kurset indledes med en kort introduktion til Prisme2015, herunder sammenhæng til andre systemer og hvorledes kontoplanen er opbygget.

Du lærer at betale elektroniske fakturaer, og får vist hvilke muligheder der er for kontering. Du lærer også at søge på kreditorposteringer. Herunder oplysninger om udbetalingstidspunkt, beløb og div. leverandøroplysninger.

Der er "Hands-ON" undervisning, hvilket betyder at du sidder foran en PC.

Målet med kurset er, at du efterfølgende er fortrolig med brugen af Prisme2015 og kontoplanen, og selv kan betale fakturaer og ved hvorledes der skal konteres.

NB: dette kursus henvender sig til:
* Nyansatte
* Ansatte der har deltaget i kurset tidligere, men ønsker genopfriskning
* Ansatte der får nye arbejdsområder eller skal varetage nye funktioner inden for bogføring.