NemTilmeld

Finanskursus del 2 (228210)

Finanskursus del 2

05.10.2022 kl. 08:00 - 05.10.2022 kl. 12:00

Du lærer at oprette manuelle betalinger (udlæg). Du lærer også at lave interne afregninger og omposteringer. Sidst men ikke mindst, lærer du at trække forespørgsler på posteringer, samt at korrigere eventuelle fejlbogføringer.

Dette kursus er relevant for alle administrative medarbejdere, der skal kontere fakturaer og foretage omposteringer, og man skal deltage både på finanskursus del 1 og 2, førend der gives adgang til Prisme.

Indhold finanskursus del 2:

Kurset indledes med opsamling fra dag 1 hvor spørgsmål, der er dukket op efter undervisningens afslutning, kan drøftes.

Du lærer at oprette manuelle betalinger (udlæg) der typisk skal godkendes hos nærmeste leder. Du lærer også at lave interne afregninger og omposteringer.

Sidst men ikke mindst, lærer du at trække forespørgsler på posteringer, samt at korrigere eventuelle fejlbogføringer.

Der er "Hands-ON" undervisning, hvilket betyder at du sidder foran en PC.

Målet med kurset er, at du efterfølgende er endnu mere fortrolig med brugen af Prisme2015 og kontoplanen, og selv kan oprette manuelle betalinger, omposteringer samt korrigere fejlbogføringer.

NB: dette kursus henvender sig til:
* Nyansatte
* Ansatte der har deltaget i kurset tidligere, men ønsker genopfriskning
* Ansatte der får nye arbejdsområder eller skal varetage nye funktioner inden for bogføring.