NemTilmeld

Ledelsestilsyn/rapportering (inkl. intro til MinPortal) (234638)

Ledelsestilsyn/rapportering (inkl. intro til MinPortal)

24.10.2022 kl. 08:30 - 24.10.2022 kl. 15:00

Dette kursus er relvant, hvis man er leder og/eller har budgetansvar, udfører ledelsestilsyn eller som adm. medarbejder skal udarbejde grundlag for ledelsestilsyn og trække rapporter på forbrug og budgetændringer.

Dette kursus er relevant, hvis man er leder og/eller har budgetansvar, udfører ledelsestilsyn eller som adm. medarbejder skal udarbejde grundlag for ledelsestilsyn og trække rapporter på forbrug og budgetændringer.

Kurset indledes med en kort introduktion til retningslinjer og arbejdsgange, af 1½ - 2 timers varighed. Endvidere gives en kort gennemgang af særlige fokusområder, hvad man skal være særligt opmærksom på, samt hvorledes udarbejdelse af og brug af skabelon samt checkliste fungerer. Derudover vil dagen også fokusere på praktisk udførelse af ledelsestilsynet.

Undervisningen indeholder bl.a.

  • Praktisk gennemgang af minimumskriterier
  • Økonomirapporter
  • Budget og budgetansvar
  • Din opgave som budgetansvarlig leder jf. kommunens Kasse- og Regnskabsregler

Målet med kurset er, at man efterfølgende selv kan trække ledelsestilsynsrapport, rapport til budgetopfølgning, kan se budgetomplaceringer, samt tilgå lønrapporter fra økonomisystemet.

NB: dette kursus henvender sig til:

* Nyansatte

* Ansatte der ikke tidligere har haft lejlighed til at deltage i kurset

* Ansatte der har deltaget i kurset tidligere, men ønsker genopfriskning

Der er forplejning på dagen, og derfor skal der gives besked til undervisere senest 2 hverdage inden kurset, såfremt du har allergier.