Aabenraa Kommunes arbejdsmiljøuge - uge 43

Aabenraa Kommunes arbejdsmiljøuge - uge 43

Arbejdsmiljøuge 43 er ugen, hvor vi sætter fokus på et aktuelt emne. Emnet kan relaterer sig til vores MED- og arbejdsmiljøstrategi eller til aktuelle emner, der i fokus generelt i samfundet.

Arbejdsmiljøuge 43 er ugen, hvor vi sætter fokus på et aktuelt emne. Emnet kan relaterer sig til vores MED- og arbejdsmiljøstrategi eller til aktuelle emner, der i fokus generelt i samfundet

Aabenraa Kommunes arbejdsmiljøuge - uge 43 2022

Som et led i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, i Aabenraa Kommune, inviteres medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne til arbejdsmiljøugen – uge 43. Hoved MED udvalget har besluttet at temaet skal være Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Bekendtgørelsen, nr. 1406, om psykisk arbejdsmiljø indeholder fem temaer, der behandles i løbet af et halvdags arrangement.

Hvert tema gennemgås i forhold til bekendtgørelsens indhold og hvordan vi kan sætte forebyggende initiativer i gang på arbejdspladsen.

Klik på arrangementet for tilmelding:

Aabenraa Kommune vælger at benytte uge 43, til at sætte fokus på forskellige elementer i arbejdsmiljøarbejdet. Dagene bliver udbudt som en del af den lovpligtige supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Derfor gælder tilbuddet for alle medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe, arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentanter.

Hjælp med at gøre arbejdsmiljøugen mere interessant. Har du emner eller oplægsholdere, der kan være relevante for resten af arbejdsmiljøgrupperne, så skriv til arbejdsmiljo@aabenraa.dk

I FAQ, her under, kan du læse om tidligere års temaer.

Temaer fra tidligere år

 • Temaet i 2020:

  Balance mellem arbejdsliv og privatliv. Det har været vigtigt, for arbejdsgruppen, at arbejdsmiljøgrupperne får nogle brugbare værktøjer med hjem. Gode råd til, hvordan vi som arbejdsplads kan tale ind i emnet og forebygge, at det skulle ske igen.

  Derfor forsøges det, at skabe nogle dage, hvor vi får tilbagemelding fra behandlerne om hvilke tendenser de ser og hvilke muligheder vi har for at forebygge dette.

  AM-centret:

  Hvilke tendenser ses hos de samtaler, der udføres af AM-centret, hvilke typiske emner bliver der drøftet under samtalerne. Hvordan ser AM-centret, at arbejdspladsen kan være med til at forebygge dette?

  Hvorfor er det en god idé, at lederen kobles på samtaleforløbet, set i det videre forløb omkring medarbejderen.

  Du kan se AM Centerets oplæg her

  Fysioterapeut behandler Frankie:

  Hvad er tendensen for de gener, en medarbejder fra Aabenraa Kommune (SOSU, pædagog, lærer, administrativ osv.) kommer med?

  Hvordan kan vi forebyggende dette - tips og tricks?

  Du kan se FysioDanmarks oplæg her

  Under oplægget fortalte Tommy Hansen om et studie, der kæder siddende, der belyser sammenhængen imellem siddende arbejdstid og fysisk inaktivitet og en deraf afledt lavere produktivitet og velvære.

  Du kan læse Studiet her

 • Temaet i 2021:

   Strategiplanens hovedtemaer omkring bæredygtigt arbejdsmiljø og specielt det fysiske arbejdsmiljø blev udbredt for arbejdsmiljøgrupperne. 

  Program

  Kl. 9.00-9.15 og kl. 13.00-13.15: Velkomst v/Personaleafdelingen

  Kl. 9.15-10.00 og kl. 13.15-14.00: Falck Healthcare: vil give et indblik i, hvad der oftest ønskes i forhold til den fysiske træning, på arbejdspladser i Aabenraa Kommune, samt hvordan de har et forebyggende perspektiv i deres træningsforløb. Mikropauser en effektiv restitution i løbet af arbejdsdagen.

  Kl. 10.00-10.15 og kl. 14.00-14.15: Pause

  Kl. 10.15-11.45 og kl. 14.15-15.45: Hanne Christensen, arbejdsfysiolog og tidligere forsker ved Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, nu direktør for Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv. Hanne vil give arbejdsmiljøgrupperne metoder til, hvordan der målrettet kan skabes fokus på det fysiske arbejdsmiljø.

  Kl. 11.45-12.00 og kl. 15.45-16.00: Afrunding og tak for i dag v/Personaleafdelingen

  Præsentation fra dagen:

  Præsentation fra Projekthuset Aron