Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljø­uddannelsen

Det er lovpligtigt at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen senest 3 måneder efter at du er valgt/udpeget. Arbejdsmiljøuddannelsen tager i alt 3 dage.

Formål:
At give arbejdsmiljøgruppens repræsentanter en konkret viden om arbejdsmiljø og om metoder til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Her kan du læse Arbejdstilsynets vejledning om arbejdsmiljøuddannelsen.

Målgruppe:
Alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere.

Tilmelding:
Du bliver automatisk kontaktet af Personalekontoret, når vi har fået besked om dit valg/udpegning. Du bliver kontaktet ca. 1 måned før, du skal på uddannelse. 

Arbejdsmiljøuddannelsen er i 2022 planlagt til:

  • Den 9. + 10. februar samt den 3. marts 2022 fra kl. 8.00-16.00
  • Den 11. + 12. maj samt den 2. juni 2022 fra kl. 8.00-16.00
  • Den 7. + 8. september samt den 12. oktober 2022 fra kl. 8.00-16.00
  • Den 23. + 24. november samt den 15. december 2022 fra kl. 8.00-16.00

Tilmelding kan ske her, når du indberetter AMR og AL - Nyvalg. En af oplysningerne, der skal tastes ind, er om arbejdsmiljøuddannelsen haves.

Arbejdsmiljøuddannelsen er i 2023 planlagt til:

  • Den 18. + 19. januar samt 6. februar 2023
  • Den 20. + 21. februar samt den 13. marts 2023
  • Den 15. + 16. maj samt den 13. juni 2023
  • Den 6. + 7. september samt den 25. september 2023
  • Den 22. + 23. november samt den 14. december 2023

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse: 
Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er et supplement til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Formålet med den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er, at du løbende og målrettet får en opdatering, som kan styrke dine kompetencer og viden om arbejdsmiljø. Den supplerende uddannelse er 2 dage inden et år efter at du er valgt/udpeget.

Du har følgende muligheder: 

De efterfølgende år er den supplerende arbejdsmiljøuddannelse 1½ dag om året.