Lærings- og inspirationsdag(e)

Lærings- og inspirationsdag(e)

Der afholdes hvert år lærings- og inspirationsdage for MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper.

Lærings- og inspirationsdagene skal skabe inspiration til MED og arbejdsmiljøarbejdet på Aabenraa Kommunes arbejdspladser. Dagene udbydes som en del af arbejdsmiljøindsatsen 2022, hvor ledere, arbejdsmiljø-, tillids- og medarbejderrepræsentanter inspireres i emner, der tilknytter sig til MED- og Arbejdsmiljøstrategien. Lærings- og inspirationsdagene er både en del af Aabenraa Kommunes lovpligtige supplerende arbejdsmiljøuddannelse og en del af MED-klippekortene.

Lærings- og inspirationsdage 2022

Lær at skabe de gode drøftelser og bliv inspireret til at iværksætte indsatser, der forbedrer fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Temaet i 2022 er understøttelse af lokale sygefraværsindsatser.

Igennem dataanalyse vil arbejdspladserne lære, at skabe de gode drøftelser omkring sygefraværet og blive inspirerede til, hvilke lokale indsatser der kan være aktuelle for arbejdspladsen. Indsatserne kan pege mod det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø.

Medbring egne data

For at få så stort et udbytte ud af dagen som muligt, bedes deltagerne medbringe egne data. Data kan medbringes elektronisk på pc eller som print.

Eksempler på data:     

  • Sygefraværsstatistik på afdelingsniveau
  • Anmeldelser i SafetyNet
  • APV’er
  • Trivselsundersøgelser
  • Data vedr. personaleomsætning
  • Utilsigtede hændelser
  • Andre…*

*Andre registreringer handler om, at arbejdspladsen kan have andre systemer til at registrere forskellige typer af hændelser, der kan have påvirkning på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 

Tilmelding

Hold 1: d. 19. april 2022, kl. 8.00-11.00 - https://medarbejderportalen.nemtilmeld.dk/954/

Hold 2: d. 19. april 2022, kl. 12.00-15.00 - https://medarbejderportalen.nemtilmeld.dk/955/

Hold 3: d. 23. maj 2022, kl. 8.00-11.00 - https://medarbejderportalen.nemtilmeld.dk/957/

Hold 4: d. 23. maj 2022, kl. 12.00-15.00 - https://medarbejderportalen.nemtilmeld.dk/956/

Materialer og link fra Lærings- og inspirationsdag