MED-klippekort

MED-klippekort

MED-klippekort

Hoved MED-udvalget udbyder klippekort, så du (og dit MED-udvalg) kan blive klogere på aktuelle emner/udfordringer i MED-organisationen. 

I 2022 udbydes klippekortet som Lærings- og inspirationsdage - Lær at skabe de gode drøftelser og bliv inspireret til at iværksætte indsatser, der forbedrer fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Temaet i 2022 er understøttelse af lokale sygefraværsindsatser - Læs mere, og tilmeld dig HER.

 

Øvrige MED-klippekort

MED-klippekortet er et tilbud til MED-udvalget, der ønsker at sætte fokus på et emne eller en problematik, som MED-udvalget ønsker at blive bedre til. Her kan MED-udvalget tage kontakt til Personalekontoret, der vil hjælpe med at afdække det enkelte MED-udvalgs behov.

Kontakt Personalekontoret på mail: arbejdsmiljo@aabenraa.dk

Det anbefales at hele MED-udvalget deltager i MED-klippekortet for at få størst muligt udbytte.

Eksempler på MED-klippekortstemaer

 • MED og forebyggelse af vold og krænkende handlinger
 • MED og forebyggelse af stress
 • MED og kerneopgaven
 • MED og social kapital
 • Gode, værdiskabende MED-møder
 • MED og psykisk arbejdsmiljø
 • MED og forebyggelse af sygefravær
 • MED og forandring
 • Det gode MED-samarbejde
 • Kommunikation og sammenhængskraft i MED
 • ...