MED-uddannelsen

MED-uddannelsen

Alle ledere og medarbejdere i MED-udvalg skal deltage i MED-grunduddannelsen inden for det første funktionsår.

MED-grunduddannelsen sætter fokus på MED-samarbejdet som en aktivitet, der skal skabe værdi for samarbejdet om kerneopgaven og understøtte trivsel på arbejdspladsen. MED-uddannelsen handler om arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold. Det er et rigtig godt udgangspunkt for et konstruktivt MED-samarbejde, hvis hele MED-udvalget deltager på samme kursus. MED-uddannelsen består af et obligatorisk grundmodul af 2 dages varighed.

På MED-uddannelsen får du kendskab til:

 • MED-idéen og formålet i den lokale MED-aftale
 • Kompetenceforhold i MED-udvalget
 • Opgaver i MED-udvalget
 • MED-udvalgets placering i den politiske styrede organisation
 • Information og drøftelse (MED-indflydelse)
 • Retningslinjer (MED-bestemmelse).

Uddannelsen er dialogbaseret og tager bl.a. udgangspunkt i Aabenraa Kommunes Lokalaftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse, mål, værdier og personalepolitik.

MED-uddannelse i 2022:

 • Hold 1: Den 20. januar samt den 3. februar fra kl. 8.15-15.30
 • Hold 2: Den 28. marts samt den 7. april fra kl. 8.15-15.30
 • Hold 3: Den 1. september samt den 15. september fra kl. 8.15-15.30
 • Hold 4: Den 17. november samt den 1. december fra kl. 8.15-15.30

2 uger før holdstart modtager du en mail fra underviser med praktiske oplysninger om MED-uddannelsen.

Tilmelding kan ske her, når du indberetter medarbejder-/ledelsesrepræsentant - Nyvalg. En af oplysningerne, der skal tastes ind, er om MEDuddannelsen haves.

Efter MED-grunduddannelsen har medlemmer af MED-udvalg jf. MED-uddannelses-protokollatet hvert år ret til tilbud om supplerende MED-uddannelse MED-klippekort.

MED-uddannelse i 2023:

 • Hold 1: Den 19. januar samt den 2. februar fra kl. 8.15-15.30
 • Hold 2: Den 23. marts samt den 30. marts fra kl. 8.15-15.30
 • Hold 3: Den 31. august samt den 14. september fra kl. 8.15-15.30
 • Hold 4: Den 13. november samt den 30. november fra kl. 8.15-15.30