Beredskabsplaner

Eksempler på beredskabsplaner

En beredskabsplan skal hjælpe arbejdspladsen med at handle i tilspidsede situationer.
Her på siden har Personaleafdelingen samlet nogle eksempler på beredskabsplaner.
Beredskabsplanerne kommer fra afdelinger i Aabenraa Kommune, men navne på ansatte, adresser og telefonnumre er fjernet.

Hvad er virksomhedens plan, hvis der sker alvorlige uheld eller ulykker? Ved medarbejderne, hvordan de skal forholde sig? Det er spørgsmål, som en beredskabsplan bør have svar på. En beredskabsplan forhindrer ikke uheld eller katastrofer, men sikrer, at virksomheden er forberedt på at håndtere en krisesituation.
Planen er ikke en standardløsning, der dækker alle tænkelige scenarier. Hvad planen konkret skal beskytte imod, afklares ved en risikoanalyse, men kan f.eks. omfatte scenarier som brand, personskade eller datanedbrud. 

Eksemplerne kan bruges som inspiration til jeres beredskabsplan:

Skabelon til beredskabsplan Psykisk arbejdsmiljø - et eksempel

Beredskabsplan for brand, terror, røveri, vold og personskade - et eksempel

Beredskabsplan for vold og chikane - et eksempel