Fysisk vold

Fysisk vold

Her finder du link og materialer i forhold til forebyggelse og håndtering af fysisk vold.

Forebyggelse og håndtering af fysisk vold

 • Definitioner

  Krænkeren
  Betegnelsen "krænker" bruges i vejledningen som fælles betegnelse for de mennesker, som medarbejdere i Aabenraa Kommune kommer i kontakt med gennem deres arbejde. Krænkeren kan fx være: borgere, beboere, pårørende, brugere og elever. Krænkeren kan også være kolleger eller ledere. Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, der udøves af borgere betragter Arbejdstilsynet som vold i forbindelse med arbejdets udførelse.

   

  Fysisk og psykisk vold
  Ved arbejdsrelateret vold forstås, at borgere udsætter medarbejdere for angreb mod legemet, fremsætter trusler mod medarbejdere eller udøver anden krænkende adfærd, herunder chikane, over for medarbejdere. Arbejdsrelateret vold omfatter både risiko for og episoder med arbejdsrelateret vold.

  Arbejdsrelaterede voldsepisoder betragtes som arbejdsulykker.

  Fysisk vold
  Eksempler på fysisk vold kan være angreb mod kroppen i form af:

  • Overfald
  • Kvælningsforsøg
  • Knivstik
  • Spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse
  • Kast med genstande
  • Bid, niv, krads og spyt.

 • PÅ hjemmesiden "Vold som udtryksform" findes der en række metoder og værktøjer til både forebyggelse og håndtering af fysisk vold, samt det at skabe læring af hændelserne.

  I kan finde alle redskaberne til forebyggelse og håndtering af vold, samt læring af hændelserne på denne side "Vold som udtryksform - Metoder".

  I højre side kan I sortere, om I  ønsker at se alle værktøjerne eller om I vil afgrænse "værktøjskassen".