Mobning

Mobning

Her finder du link og materialer i forhold til forebyggelse og håndtering af mobning.

Mobning og seksuel chikane

 • Definitioner
  Definitioner af vold og krænkende handlinger tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets nye vejledning om vold og krænkende handlinger.

  Krænkeren
  Betegnelsen "krænker" bruges i som fælles betegnelse for de mennesker, som medarbejdere i Aabenraa Kommune kommer i kontakt med gennem deres arbejde. Krænkeren kan fx være: borgere, beboere, pårørende, brugere og elever. Krænkeren kan også være kolleger eller ledere. Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, der udøves af borgere betragter Arbejdstilsynet som vold i forbindelse med arbejdets udførelse.

  Krænkende handlinger
  Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gan-ge udsætter andre personer for adfærd, der opfattes som nedværdigende. Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

  Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle. Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte:

  • Sårende bemærkninger fx blive råbt af eller latterliggjort
  • Digital chikane på fx sociale medier
  • Grænseoverskridende handling
  • Krænkende telefonsamtaler
  • Nedvurdering af job, arbejdsindsats eller kompetence
  • Psykisk skade på grund af chok
  • Tilbageholdelse af nødvendig information

  Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central. Der kan være tale om en risiko både ved enkeltstående krænkende handlinger, der har en særlig grovhed eller krænkende handlinger der har en vis varighed og hyppighed. 

  Mobning
  Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger. De krænkende handlinger er mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

  Mobning adskiller sig fra andre måder at krænke på. Det er altid er den eller de samme personer eller grupper af personer, der systematisk udsættes for de krænkende handlinger. Ligesom det ofte er den eller de samme personer, der udøver de krænkende handlinger.

   

   

 • Hvis du føler dig mobbet på din arbejdsplads kan du opleve, at du er magtesløs og uden kontrol over situationen. Men der er ting, du selv kan gøre for at løse dit problem. Læs mere her

 • 10 gode råd til dig som kollega. Læs mere her

 • 10 gode råd til dig som leder. Læs mere her

 • Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på arbejdspladser til at udvikle kulturen, styrke samarbejdet og forebygge konflikter og mobning. Læs mere her

 • Arbejdstilsynets hotline giver råd og vejledning om mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Når du kontakter hotlinen, kommer du til at tale med en medarbejder, der er uddannet i at besvare spørgsmål om mobning og seksuel chikane.

  Du kan kontakte Arbejdstilsynets hotline her

 • Guide om seksuel opmærksomhed fra borgere - download og print her

  Her finder du en oversigt over værktøjer til arbejdet med mobning og seksuel chikane. Læs mere her

  Grib ind – overfor krænkende handlinger af seksuel karakter

  Med dette dialogværktøj kan I tale sammen med udgangspunkt i seks konkrete cases. I får lejlighed til at forholde jer til, hvordan I kan gribe ind i forskellige situationer. Der er både cases, som handler om situationer mellem kolleger og ledere og med borgere, patienter og pårørende.

  I materialet finder du også et særligt kapitel om lederens rolle og arbejdsmiljøorganisationens opgaver. Konsekvenserne af at blive udsat for krænkende handlinger af seksuel karakter kan være store. Det kan blandt andet føre til alvorlige søvnproblemer, angst og i nogle tilfælde resultere i langtidssygemeldinger eller jobskift.

  Du finder værktøjet Grib ind - overfor krænkende handlinger af seksuel karakter