Psykisk vold

Psykisk vold

Her finder du link og materialer i forhold til forebyggelse og håndtering af psykisk vold.

 • Definitioner
  Definitioner af vold og krænkende handlinger tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets nye vejledning om vold og krænkende handlinger.

  Krænkeren
  Betegnelsen "krænker" bruges i som fælles betegnelse for de mennesker, som medarbejdere i Aabenraa Kommune kommer i kontakt med gennem deres arbejde. Krænkeren kan fx være: borgere, beboere, pårørende, brugere og elever. Krænkeren kan også være kolleger eller ledere. Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, der udøves af borgere betragter Arbejdstilsynet som vold i forbindelse med arbejdets udførelse.

  Krænkende handlinger
  Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der opfattes som nedværdigende. Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

  Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle. Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte:

  • Sårende bemærkninger fx blive råbt af eller latterliggjort
  • Digital chikane på fx sociale medier
  • Grænseoverskridende handling
  • Krænkende telefonsamtaler
  • Nedvurdering af job, arbejdsindsats eller kompetence
  • Psykisk skade på grund af chok
  • Tilbageholdelse af nødvendig information

  Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central. Der kan være tale om en risiko både ved enkeltstående krænkende handlinger, der har en særlig grovhed eller krænkende handlinger der har en vis varighed og hyppighed. 

  Fysisk og psykisk vold
  Ved arbejdsrelateret vold forstås, at borgere udsætter medarbejdere for angreb mod legemet, fremsætter trusler mod medarbejdere eller udøver anden krænkende adfærd, herunder chikane, over for medarbejdere. Arbejdsrelateret vold omfatter både risiko for og episoder med arbejdsrelateret vold. Arbejdsrelaterede voldsepisoder betragtes som arbejdsulykker.

  Psykisk vold
  Trusler, der fremsættes over for medarbejdere, fx mundtlige trusler mod medarbejdernes sikkerhed, herunder:

  • Trusler på medarbejderens liv og velfærd
  • Trusler om fysisk hærværk mod arbejdspladsen
  • Trusler mod medarbejdernes familie, venner eller andre nærtstående personer eller medarbejdernes ejendele

  Eksempler på mundtlige trusler kan være: "Jeg ved, hvor du bor" eller "Jeg ved, hvor dine børn går i skole". Trusler kan også udtrykkes uden ord, fx med knyttede næver, bevægelse af en finger hen over halsen eller med tegninger.

  Vold via digitale medier
  Definition: "En gentagen brug af mobiltelefoner, SMS, Messenger, e-mail, chat eller sociale medier samt blogs og hjemmesider til at chikanere, true eller skræmme nogen."

  Psykisk vold kan også forekomme via sms, e-mail og hjemmesider. Psykisk vold via elektroniske medier benytter sig af de samme mekanismer som andre former for psykisk vold. Den påvirker ofrets selvfølelse og skaber angst og uro. Den elektroniske, psykiske vold kan virke stærkere – ikke mindst, hvis den er anonym, som mediet giver mulighed for.

  Værktøjer

  Læs om Værktøjer til forebyggelse af vold og trusler