Vold via digitale medier

Vold via digitale medier

En digital krænkelse af en medarbejder er en krænkelse af en arbejdsplads. Digital vold og chikane skal tages lige så alvorligt som den fysiske lussing.

Vold via digitale medier

 • Definitioner
  Definitioner af vold og krænkende handlinger tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets nye vejledning om vold og krænkende handlinger.

  Krænkeren
  Betegnelsen "krænker" bruges i som fælles betegnelse for de mennesker, som medarbejdere i Aabenraa Kommune kommer i kontakt med gennem deres arbejde. Krænkeren kan fx være: borgere, beboere, pårørende, brugere og elever. Krænkeren kan også være kolleger eller ledere. Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, der udøves af borgere betragter Arbejdstilsynet som vold i forbindelse med arbejdets udførelse.

  Krænkende handlinger
  Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gan-ge udsætter andre personer for adfærd, der opfattes som nedværdigende. Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

  Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle. Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte:

  • Sårende bemærkninger fx blive råbt af eller latterliggjort
  • Digital chikane på fx sociale medier
  • Grænseoverskridende handling
  • Krænkende telefonsamtaler
  • Nedvurdering af job, arbejdsindsats eller kompetence
  • Psykisk skade på grund af chok
  • Tilbageholdelse af nødvendig information

  Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central. Der kan være tale om en risiko både ved enkeltstående krænkende handlinger, der har en særlig grovhed eller krænkende handlinger der har en vis varighed og hyppighed. 

  Fysisk og psykisk vold
  Ved arbejdsrelateret vold forstås, at borgere udsætter medarbejdere for angreb mod legemet, fremsætter trusler mod medarbejdere eller udøver anden krænkende adfærd, herunder chikane, over for medarbejdere. Arbejdsrelateret vold omfatter både risiko for og episoder med arbejdsrelateret vold. Arbejdsrelaterede voldsepisoder betragtes som arbejdsulykker.

  Vold via digitale medier
  Definition: "En gentagen brug af mobiltelefoner, SMS, Messenger, e-mail, chat eller sociale medier samt blogs og hjemmesider til at chikanere, true eller skræmme nogen."

  Psykisk vold kan også forekomme via sms, e-mail og hjemmesider. Psykisk vold via elektroniske medier benytter sig af de samme mekanismer som andre former for psykisk vold. Den påvirker ofrets selvfølelse og skaber angst og uro. Den elektroniske, psykiske vold kan virke stærkere – ikke mindst, hvis den er anonym, som mediet giver mulighed for.

 • FEM GODE RÅD TIL FOREBYGGELSE

  Skab en kultur på arbejdspladsen, hvor I taler åbent om digital chikane, passer på hinanden og anerkender, at grænsen for, hvad der opleves som digital chikane kan være forskellig fra person til person.

  Tal om de oplevelser, du har med chikane eller trusler, frem for at holde det for dig selv. Digital chikane er ikke et individuelt problem, men et problem for hele arbejdspladsen.

  Aftal på din arbejdsplads en nem måde at registrere chikanen på. Det kan være omstændeligt at registrere hver lille episode som en arbejdsskade, men det er vigtigt at samle dokumentation; selv den mest hårdhudede medarbejder kan pludselig få nok. Og er der ikke dokumentation for en længerevarende chikane, kan det være svært at rejse en arbejdsskadesag.

  Beskyt dit privatliv. Sæt indstillingerne på sociale medier rigtigt: Skjul private oplysninger som telefon og e-mail og sæt på privatlivsindstillingerne på facebook, så kun venner kan se dine opslag. Det kan være en god ide så vidt muligt at undgå at være digitale venner med dem, du har arbejdsmæssig kontakt med. Vær også opmærksom på, hvad du skriver, hvis du er venner med kolleger.

  Vær opmærksom på, hvad du selv slår op. Pas på med offentlige opdateringer og følelsesudbrud. Husk at alt, hvad du poster, bliver fastholdt på nettet. Du kan aldrig vide, om andre kopierer eller deler noget, også selv om du tror, du skriver til en lukket kreds. Hvis en tråd i en online diskussion udvikler sig i uheldig retning, så forhold dig professionelt, sagligt og konstruktivt og lad ikke følelserne løbe af med dig.

  Her kan læse mere om digital chikane

 • FEM GODE RÅD TIL HÅNDTERING AF CHIKANE

  Sikr beviset: Du bør så vidt muligt som det første og med det samme sikre dokumentation af krænkelsen ved for eksempel at tage et skærmbillede eller fotografere/filme krænkelsen med din mobiltelefon og gemme chikanerede/truende SMS eller mails. Aflever dokumentationen til rette vedkommende.

  Kontakt nærmeste leder og fortæl om hændelsen.

  Tag gerne imod tilbud om støttende samtale og husk, at reaktionen på en krænkelse kan komme forsinket.

  Husk dit medansvar for, at al chikane dokumenteres og italesættes i systemet, selv om du måske opfatter det hændte som en bagatel.

  Som kollega bør du yde fornøden støtte og psykisk førstehjælp til den ramte, så den han eller hun ikke er overladt til sig selv. Du kan trøste, støtte, vise omsorg, lytte og hjælpe med praktiske ting.

 • LEDELSENS ANSVAR

  Digital chikane kan efterlade varige psykiske spor i det enkelte menneske og på den enkelte arbejdsplads. Derfor er det vigtigt at forstå, at en krænkelse af en medarbejder er en krænkelse af en arbejdsplads. Også når krænkelserne synes små ved første øjekast. For forulempelserne kan sætte sig i kroppen som kalk på en badeværelsesvæg. De gentagne trusler og ukvemsord, særligt de seksualiserede, lagres i hovedet på medarbejderen. Det afgørende er ikke mængden og arten, men hvordan ledelsen håndterer truslerne. Når der er fravær af en strategi, opleves krænkelserne personligt.