Hoved MED-udvalg (HMU)

Hoved MED-udvalg (HMU)

Hoved MED-udvalget (HMU) er det øverste organ i Aabenraa Kommunes MED-organisation.

HMU behandler spørgsmål om medindflydelse og medbestemmelse, som har betydning for alle ansatte i kommunen og er kommunens øverste arbejdsmiljøudvalg.

HMU fastlægger overordnede personalepolitikker og retningslinjer, vejleder i og fortolker MED-aftalen og står for MED-uddannelsen.

Nedenfor kan du læse mere om HMU og dets medlemmer. Har du rettelser, så send en besked til arbejdsmiljøteamet. 

 • Mødeplan for ordinære HMU møder 2023:

  Tirsdag d. 31. januar 2023

  Tirsdag d. 21. marts 2023

  Tirsdag d. 13. juni 2023

  Tirsdag d. 19. september 2023

  Tirsdag d. 28. november 2023

 • Mødeplan for HMU møder i 2022

  Tirsdag den 1. februar 

  Fredag den 22. april

  Tirsdag den 14. juni

  Tirsdag den 20. september

  Tirsdag den 29. november

 • Medarbejdersiden består af i alt 13 medarbejderrepræsentanter.

  3 arbejdsmiljørepræsentanter fra sektorudvalgene samt 10 tillidsrepræsentanter, der udpeges af de faglige organisationer:

  • LO-grupperne udpeger 5 medlemmer
  • FTF-grupperne udpeger 4 medlemmer
  • AC-grupperne udpeger 1 medlem

  Ledelsessiden består af Direktionen.

  Kommunaldirektøren er formand, næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne.

 • Ledelsesrepræsentanter

  Tom Ahmt, kommunaldirektør (formand)

  Chriss Mailandt-Poulsen, direktør

  Ditte Lundgaard Jacobsen, direktør 

  Søren Lorenzen, direktør

  Karen Storgaard Larsen, direktør

  Tillidsrepræsentanter:

  Heidi Tina Hald, FTR/FOA (Næstformand )

  Mads Lund, FTR/DLF

  Dorrit Margrethe Vestermark Knudsen. FTR/BUPL

  Mette Hansen, FTR/DSR

  Betina Ullits Jensen, FTR/HK

  Betsy Nymann Jensen, TR/FOA

  Marianne Roth Sørensen, TR/AC

  Vakant TR/DS

  Per Rieder, TR/3F

  Christian Freund FTR/SL

  Arbejdsmiljørepræsentanter:

  Mia Joy Borring Paridaen, AMR 

  Tine Hasselris Munksgaard, AMR

  Vakant, AMR

  Suppleanter:

  Susanne Følsted Nielsen, TR/FOA

  Ulla Bork Petersen, TR/BUPL

  Maja Mijatovic TR/AC

  Erik Dall, TR/3F

 • Årshjul HMU 2022

   

  1.       februar (møde)

  ·         Budgetprocedure 2023-2026

  ·         Evaluering af barselspuljen

  ·         Evaluering af AMR og TR konference

  ·         Trivselsundersøgelsen procesplan

  ·         Medarbejdertilbud motionsarrangementer

  ·         Program Medarbejderfesten

  ·         Programmer for Med- og Arbejdsmiljøindsats 2022.

  22. april (møde)

  ·         HR-regnskab 2021

  ·         Årlig arbejdsmiljødrøftelse

  ·         Evaluering af influenzavaccine

  ·         Udpegning af Feriefondens bestyrelse

  3. maj (dialogmøde)

  Dialogmøde mellem ØK og HMU

  14. juni (møde)

  ·         Opfølgning på dialogmøde mellem ØK og HMU

  ·         Status lønforhandling 2021

  ·         Med- og Arbejdsmiljøindsats 2023

   

  23. august (dialogmøde)

  Dialogmøde mellem ØK og HMU

   september (seminar)

  Budgetseminar

  20. september (møde)

  ·         Opfølgning på dialogmøde mellem Økonomiudvalg og HMU

  ·         HR-regnskab temakapitel 2022

  10. november (konference)

  AMR og TR-konference og valg af AMR

  29. november (møde)

  ·         Praktikplads AUB – Årsopgørelse

  ·         Trivselsundersøgelsen afrapportering

  ·         Programmer for Med- og Arbejdsmiljøindsats 2023.