Tips til arbejdsmiljøemner

Læs om, hvad du skal være opmærksom på i forhold arbejdsmiljøet. Du vil blive præsenteret for forskellige arbejdsmiljøemner, som bliver bredt ud med værktøjer og information Hvis du har spørgsmål, der endnu ikke er beskrevet, er du meget velkommen til at skrive til arbejdsmiljo@aabenraa.dk

Fysisk arbejdsmiljø

Læs om: Helbredskontrol ved natarbejde, Skærmbriller til ansatte, Når klokken ringer - fysisk arbejdsmiljø i skoler, Kontorindretning - et hjælpeværktøj, Hjemmearbejde

Læs mere her

Psykisk arbejdsmiljø

Læs om: Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø - november 2020 Forebyggelse og håndtering af stress, SPARK - Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommuner, Social Kapital, Et nyt perspektiv på stress

Læs mere her

Arbejdsmiljø og sygefravær

Sygefravær skal forebygges i fællesskab. Specielt det sygefravær der skabes på grund af arbejdets organisering og de arbejdsforhold, som arbejdet udføres under. Få inspiration til gode procesværktøjer, som I kan bruge på arbejdet.

Læs mere her

Ergonomisk arbejdsmiljø

Vi bruger kroppen, når vi arbejder. Ergonomi handler om, hvordan vi bruger kroppen, når vi arbejder. Ergonomisk arbejdsmiljø handler om, hvordan vi bruger kroppen sikkert og sundt, når vi arbejder. Det vil vi forsøge at give noget viden om igennem materialer og podcasts.

Læs mere her

Kemisk og biologisk arbejdsmiljø

I arbejdet kan vi arbejde med kemiske stoffer og materialer eller biologiske påvirkninger, som vi skal beskytte os imod. Her på siden vil vi samle materiale, som kan hjælpe arbejdsmiljøarbejdet på vej.

Læs mere her

Ofte stillede spørgsmål

Her vil vi samle alle de gode spørgsmål, I stiller, men som ikke umiddelbart kan placeres under et af de andre emner.

Læs mere her

Arbejdsmiljø til øregangen

Branche Fællesskab Arbejdsmiljø har lavet en række podcast, der belyser forskellige emner. Det drejer sig om emner fra trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø til at gøre brug af ny teknologi på arbejdspladsen.

Læs mere her

Tilsyn og kontrol (siden er under opbygning og input ønskes)

Der er flere opgaver under tilsyn og kontrol. Tilsyn og kontrol handler både om sikring af tekniske hjælpemidler og at arbejdet skal kunne foregå sikkert og sundt. Men hvad siger reglerne og vejledningerne? Det kan du læse mere om her.

Læs mere her