Fratrædelser

Ledighedsdage

Ledighedsdage (G-dage)

Aabenraa Kommune skal i visse tilfælde udbetale arbejdsgivergodtgørelse for ledighedsdage (G-dage) til opsagte medarbejdere.

Penge.jpg

Arbejdsgivergodtgørelse

Her på siden finder du information om ledighedsdage (arbejdsgivergodtgørelse) og hvordan du kan søge om udbetaling.

Ledighedsdage (G-dage)

Aabenraa Kommune skal i visse tilfælde udbetale arbejdsgivergodtgørelse for ledighedsdage (G-dage) til opsagte medarbejdere.

Betingelser for udbetaling af G-dage:

 • Medarbejderen har ret til G-dage, hvis vedkommende opfylder alle nedenstående betingelser:
 • er ledig på 1. og 2. ledighedsdag
 • er afskediget eller fratræder efter udløbet af tidsbegrænset ansættelse
 • har arbejdet mindst 74 timer de sidste 4 uger før fratrædelse 
 • er medlem af en A-kasse.

Der kan højst betales for 16 G-dage til samme medarbejder inden for et kalenderår. Heri medregnes betaling for de gange, hvor medarbejderen har fået betaling for en halv G-dag.

Medarbejderen har ikke ret til G-dage, hvis vedkommende:

 • selv har sagt op
 • selv er skyld i afskedigelsen 
 • modtager sygedagpenge på 1. og 2. ledighedsdag
 • holder ferie på ledighedsdage
 • afslår skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse af mindst samme omfang som hidtil
 • har været ansat i støttet beskæftigelse med løntilskud efter beskæftigelsesindsatsloven
 • efter eget ønske går på pension eller efterløn
 • strejker eller er lockoutet på 1. og 2. ledighedsdag
 • er tjenestemand og overgår til rådighedsløn (ventepenge)
 • ophører på grund af force majeure (ekstraordinære uforudsete situationer)

Spørgsmål
Har du spørgsmål så kontakt din leder.

Ansøgning om ledighedsdage