Lederudvikling

I Aabenraa Kommune ses ledelse som et fag, der går på tværs af sektorer. Udgangspunktet er, at ledere oplever samme ledelsesmæssige udfordringer og dilemmaer uafhængigt af deres fag.