Mit personale

Vigtige informationer om COVID-19

Læs mere her

Retningslinjer, vejledninger, personalepolitikker og HR-regnskaber

Her finder du Aabenraa Kommunes retningslinjer, vejledninger, personalepolitikker og HR-regnskaber.

Læs mere her

Rekruttering

På denne side finder du information om, hvordan du opslår et ledigt job, hvor jobopslagene annonceres, rekrutteringsprocesser og hvem du kan kontakte for yderligere hjælp.

Læs mere her

Løn, pension og ansættelse

Her finder du informationer om løn, herunder lønforhandlinger, pension og fritvalgsordning. Samt informationer om og under ansættelsen, herunder arbejdstid, kørsel, IT og arbejdstelefon, virksomhedsoverdragelse samt brugen af personalesager i SD.

Læs mere her

Medarbejderudvikling

Her kan du finde informationer om medarbejderudviklingssamtaler (MUS), vilkår ved kompetencegivende uddannelser og Den Kommunale Kompetencefond.

Læs mere her

Fravær - sygefravær, ferie, barsel mv.

Her finder du information omkring forskellige former for fravær: Ferie, sygdom, tjenestefrihed, barsel, omsorgsdage, barnets sygdom, orlov og seniordage. Se også Aabenraa Kommunes delpolitik og retningslinjer for forebyggelse og håndtering af fravær.

Læs mere her

Tjenstlige forhold, fratrædelse og besparelser

Her finder du information om procedurer i forbindelse med tjenstlige forhold, fratrædelser - både ansøgt og uansøgt - samt forhold vedr. besparelse, herunder omplaceringspligten

Læs mere her

Mærkedage, fratrædelse til efterløn/pension og julegaver

Læs om de regler, der gælder ved mærkedage, Dronningens Fortjenstmedalje, fratrædelse til efterløn/pension og julegaver

Læs mere her

Elever og praktikanter

Jf. Aabenraa Kommunes CSR-strategi spiller kommunen en vigtig rolle som uddannelsessted og bidrager ved at stille elev- og praktikpladser til rådighed. Her finder du information om elevuddannelser og centralt koordinerede praktikforløb.

Læs mere her