Jobannoncering

Jobannoncering

Når du slår et job op via HR Manager, følger der en standard annoncepakke med uden omkostninger.
Ønsker du at annoncere andre steder, er der også mulighed for det.

Standard annoncepakke

Når du har oprettet jobopslaget i HR Manager, skal du kontakte Personaleafdelingen. Vi sørger herefter for, at jobbet annonceres på:

  • aabenraa.dk/job
  • jobnet.dk
  • ofir.dk

Herudover kommer der en fælles jobannonce for Aabenraa Kommune i Aabenraa Ugeavis og Der Nordschleswiger, hvor vi bringer flest mulig job. 

Du vil også ofte kunne finde dit jobopslag på Jobindex og andre jobportaler, som ”henter” opslagene fra for eksempel jobnet og opslår dem på deres egen jobportal.  

Der er ingen udgift på standard annoncepakken.

Ofir

Det er muligt at tilkøbe andre medier hos Ofir.dk direkte via HR Manager, f.eks. en kampagne via LinkedIn og Facebook. Husk at angive EAN-nr. under ”Projektoplysninger”, så Ofir.dk kan fakturere direkte til jer. Se hvad pakkerne indeholder her.

Du kan tilvælge pakkerne direkte i HR Manager. 

Se også her om brug af de sociale medier via Ofir. 

Øvrig annoncering udover standardpakken

Der findes en række muligheder for at annoncere i dagblade, fagblade og andre online-portaler. For fagspecifik annoncering se f.eks. her. 

Al annoncering udover standardpakken betales direkte af annoncebestiller. Husk at tilføje EAN-nr. under fanebladet Projektoplysninger i HR Manager. 

Du er velkommen til at kontakte Personaleafdelingen, hvis du har spørgsmål til annoncering. Du kan også kontakte det valgte medie direkte. Dette kan være en fordel, hvis du er tæt på deadline eller vil høre mere om dine annonceringsmuligheder. 

 

Bestilling af annonce udover standardpakken

Hvis du ønsker, at annoncering skal foregå via Personaleafdelingen, har vi brug for en række oplysninger om f.eks. medie, annonceringsform, pris etc.

Husk også, at annoncen skal være korrekt opsat jf. designmanualen. Dette kan betyde, at annoncen skal forbi en grafiker. Dette sørger I selv for. Personaleafdelingen er kun videreformidler af den færdige annonce, der opfylder det valgte medies materialekrav og designmanualen.    

Afhængig af mediet vil der være forskellige krav til, hvilket materiale, der skal vedhæftes/uploades i forbindelse med annoncebestilling. Dette vil også fremgå af det valgte medies hjemmeside. 

Typisk vil det være jobannoncen i word eller pdf-format og logo i separat dokument - og desuden/eller URL-adresse i forbindelse med online-annoncer.

Vær OBS på deadlines. Deadlines vil fremgå af linket til det enkelte medie. Hvis I inddrager Personaleafdelingen, skal vi have bestillingen senest 4 dage før deadline. Typisk sender mediet annoncen til godkendelse inden annoncering, og der skal derfor også være tid til denne arbejdsgang.  

Priser

Vælger I at annoncere på et af disse medier (udover standardpakken), afholder I selv udgiften. Faktura sendes typisk via EAN direkte fra det valgte medie. 

Grafisk opsætning

Ønsker du en mere iøjnefaldende annonce, kan du kontakte Kommunikation, der evt. kan hjælpe med opsætning og rådgive om annoncering. Eller en grafiker, der også kan hjælpe med korrekt opsætning jævnfør designmanualen. 

Har du spørgsmål, så kontakt rekrutteringsteamet

E-mail: rekrutteringsteamet@aabenraa.dk

Telefon: 7376 6334