Rekruttering af ledere

Rekruttering af ledere

Du kan få bistand til rekruttering af ledere på niveau 2 og 3.

Elementer i rekrutteringsbistand

I en god rekrutteringsproces afstemmes forventningerne mellem den nye leder, leders leder og medarbejderne. Den indsats, du lægger i rekrutteringsprocessen, kan du høste gevinsterne af senere.

Læs mere her

Obligatorisk eller valgfri rekrutteringsbistand

Direktionen har besluttet, hvornår det er obligatorisk eller valgfrit at bruge rekrutteringsbistand, når du rekrutterer en ny leder.

Læs mere her

Plan for ansættelsesprocessen

Forudsætningen for den gode rekruttering er, at der er tid til forarbejdet og processen i ansættelsesudvalget. Datoer og tidspunkter for møder og samtaler bør fastlægges i starten af processen.

Læs mere her

Inddragelse af ansættelsesudvalget

Du kan bruge den indledende proces til at afstemme forventningerne med ansættelsesudvalget om, hvilken leder I søger.

Læs mere her

Job- og kompetenceprofilen

Brug anledningen til at overveje hvilken leder du ønsker nu og i fremtiden? Dine ønsker og forventninger til den nye leder systematiseres i en job- og kompetenceprofil. Brug prioriterings- og vurderingsskemaet til at blive helt præcis på forventningerne til den nye leder.

Læs mere her

Personprofilen

Ansøgerens personprofil dannes ud fra besvarelsen af et spørgeskema og en personlig tilbagemelding fra en konsulent fra Personaleafdelingen. Personprofilen sammenlignes med kompetenceprofilen fra stillingens job- og kompetenceprofil.

Læs mere her

Jobopslaget

Skriv et skarpt jobopslag

Læs mere her

Ansættelsesamtalen

Forbered samtalens form og indhold, så din mavefornemmelse ikke tager overhånd.

Læs mere her

Konsulentbistand fra intern konsulent

Det er vigtigt, at du tager kontakt til Personaleafdelingen så tidligt som muligt for at aftale processen for rekrutteringen.

Læs mere her