Mærkedage og Dronníngens Fortjensmedalje

Mærkedage og Dronningens Fortjenstmedalje

Her kan du læse om de retningslinjer, der gælder ved mærkedage: runde fødselsdage, jubilæum, konfirmation, bryllup/sølvbryllup, fratræden til efterløn/pension og Dronningens Fortjenstmedalje.

Se Retningslinjer for tjenestefrihed og mærkedage inklusiv bilag for gaver ved gratiale og fratræden.

Yderligere om jubilæum

Beregning af jubilæumsanciennitet

Ved beregning af jubilæumsanciennitet medregnes månedslønnet uafbrudt beskæftigelse. 

Omtale af jubilæer

Ved jubilæum hjælper Personaleafdelingen gerne med at udarbejde en kort omtale til JydskeVestkysten, ugeaviserne og personalebladet Aabne linjer.

Al omtale er frivillig.

Har du spørgsmål i forhold til jubilæum, så kontakt din lønkonsulent.

Dronningens Fortjenstmedalje

Dronningens Fortjenstmedalje i sølv kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse indenfor samme beskæftigelsesområde og samme ansættelsesmyndighed i den offentlige sektor.

Har du spørgsmål, så kontakt din leder.