Til elever og praktikvejledere

Til elever og praktikvejledere

Jf. Aabenraa Kommunes CSR-strategi spiller kommunen en vigtig rolle som uddannelsessted. Det skal være attraktivt for unge og voksne at tage en uddannelse, der giver et afsæt for et fremtidigt aktivt arbejdsliv. Aabenraa Kommune bidrager ved at stille elev- og praktikpladser til rådighed.