Genindførelse af arbejdsgiverrefusion og barselsdagpenge til medarbejdere med hjemsendte børn

Genindførelse af arbejdsgiverrefusion og barselsdagpenge

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 23. november indgået aftale om genindførelse af sygedag penge samt barsels dagpenge.

Midlertidig udvidet ret til sygedagpenge refusion

 • MIDLERTIDIG UDVIDET RET TIL SYGEDAGPENGE REFUSION

  Udvidet ret til sygedagpengerefusion i forbindelse med COVID-19 fravær ophører 01.03.2022, det betyder at der fra denne dato ikke længere er ret til tidlig refusion i forbindelse med COVID-19 fravær.
  Hvis en medarbejder er COVID-19 syg fra d. 28.02.2022 anmelder vi stadig fraværet som en hel sygeperiode selvom raskmeldingen ligger efter 28.02.2022.

  Vi får kun refusion til og med d. 28.02.2022. Det er vigtigt at medarbejderen indsender Tro og loveerklæringen.
  Hvis der ikke ligger en erklæring i medarbejderens personalesag, så skal medarbejderen rykkes for at indsende erklæringen.

  Det er vigtigt at medarbejderportalen åbnes i Google Chrome. (Brug evt. ikonet til medarbejderportalen på skrivebordet, hvis Google Chrome ikke er opsat som standard i din internetbrowser).
  Når siden med tro og loveerklæringen åbnes, skal der altid anvendes en privat e-mail adresse.

  Hvornår sygdom med smitte af Covid-19 kan anmeldes som arbejdsskade

  Link til beskrivelse af forhold omkring arbejdsmiljø i sammenhæng med Covid-19: https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/til-medarbejdere/vigtige-informationer-om-covid-19/personaleforhold-under-covid-19-faq/arbejdsmiljoe-under-covid-19/

  Se særligt afsnittet ”Kan covid-19 være en arbejdsskade?”

   

  Arbejdsgiver har midlertidig ret til sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag når:

  • Medarbejdere der er dokumenteret smittet med Covid-19
  • Medarbejdere der efter sundhedsmyndighedernes anbefaling skal gå i selvisolation, fordi medarbejder vurderes som "nær kontakt" til en smittet.

  Medarbejdere der er omfattet ordningen som "nær kontakt" eller syg med Covid-19, der skal gå i selvisolation, skal på tro og love erklære, at de følger sundhedsmyndighedernes anbefaling for selvisolation af "nære kontakter" Link til Tro og loveerklæringen.

  Der er ikke ret til tidlig refusion/sygedagpenge, hvis medarbejderen har symptomer uden at være testet positivt, kan arbejde hjemmefra, er gået i frivillig isolation eller fraværet skyldes senfølger/eftervirkning efter covid-19.
   
  Første fraværsdag
  Nær kontakt: hvis din medarbejder skal i isolation efter sundhedsmyndigheders anbefaling, er første fraværsdag den første dag, man er i isolation.
   
  Smitte: hvis din medarbejder eller du er testet positiv, er første fraværsdag den dag, hvor man ikke kan arbejde på grund af symptomer og ikke den dag, hvor man får testsvaret.
  Eksempel:  din medarbejder kan fra mandag morgen ikke arbejde på grund af symptomer. Derfor bliver vedkommende hjemme og får tid til en coronatest. Hvis der er en positiv test, kan du som arbejdsgiver få sygedagpengerefusion med virkning fra første fraværsdag mandag, hvis betingelserne for sygedagpenge i øvrigt er opfyldt.
   
  Særligt om nær kontakt 
  En medarbejder er kun omfattet af ordningen for nær kontakt, hvis de efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation.

  Fraværet skal i begge tilfælde registreres som sygdom (790)

 • Den midlertidige ordning omfatter forældre til børn der er:

  • Smittet med Covid-19
  • Eller som følge af et eller flere konkrete tilfælde af covid-19 smittetilfælde i dagtilbud, skole, institution mv. hjemsendes uden selv nødvendigvis at have symptomer på Covid-19.

  Hjemsendelsen fra dagtilbud, skole institution mv. forudsættes af, at hjemsendelsen sker med henvisning til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

  Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.

  Der kan tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn fra første dag uden først at skulle bruge omsorgsdage eller 1. eller 2. barns sygedag.

  Fraværet skal registreres med tjenestefri uden løn (750) og det er den enkelte lønkonsulent der anmelder fraværet til Udbetaling Danmark. 

  Med den midlertidige ordning indføres der ikke en ret til fravær, eller en ret til løn under fravær.

  Du kan ikke få dagpenge til børnepasning, hvis dit barn er sendt hjem på linje med mange andre børn pga. en politisk udmelding.