Om Direktionen

Direktionen udgør det øverste ledelsesniveau i den administrative organisation i Aabenraa Kommune. Direktionen består af kommunaldirektøren samt fire forvaltningsdirektører.