Organisationens opbygning

Orga­nisa­tionens op­bygning

Her kan du læse om ledelsesniveauer og den politiske og administrative organisering i Aabenraa Kommune.

AABENRAA KOMMUNES POLITISKE OG ADMINISTRATIVE ORGANISERING:
Få et overblik over organiseringen i Aabenraa Kommune samt hvilke opgaver og ansvarsområder, der hører under de enkelte forvaltninger og afdelinger. 
- Notat inkl. organisationsdiagrammer 
- Organisationsdiagrammer
- Visuel oversigt over direktører og afdelingschefer

Oversigten opdateres løbende ved organisatoriske ændringer. Har du kommentarer eller ændringer til oversigten over Aabenraa Kommunes politiske og administrative organisering, kontakt venligst Stine Maretti Leiberg, Byråds- og Direktionssekretariatet.
Sidst opdateret 22.04.2021

 

Kontaktperson

Stine Maretti Leiberg - Assistent
Staben / Byråds og Direktionssekretariatet / Sekretariat og Jura
Tlf. 73767214 - smle@aabenraa.dk