Organisationens opbygning

Orga­nisa­tionens op­bygning

Her kan du læse om ledelsesniveauer og den politiske og administrative organisering i Aabenraa Kommune.

AABENRAA KOMMUNES POLITISKE OG ADMINISTRATIVE ORGANISERING:
Få et overblik over organiseringen i Aabenraa Kommune samt hvilke opgaver og ansvarsområder, der hører under de enkelte forvaltninger og afdelinger. 
- Notat inkl. organisationsdiagrammer
- Organisationsdiagrammer

Oversigten opdateres løbende ved organisatoriske ændringer. Har du kommentarer eller ændringer til oversigten over Aabenraa Kommunes politiske og administrative organisering, kontakt venligst Stine Maretti Leiberg, Byråds- og Direktionssekretariatet.
Sidst opdateret 01.09.2022

 

Kontaktperson

Stine Maretti Leiberg - Assistent
Staben / Byråds og Direktionssekretariatet / Sekretariat og Jura
Tlf. 73767214 - smle@aabenraa.dk