2017-09-18 12:00 (5411)

Beslutningsprotokol

mandag den 18. september 2017 kl. 12:00

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Den Digitale Styregruppe
Medlemmer: Eva Minke Andersen, Charlotte Bay Greisen, Lars Harding Hansen, Esben Krabbe Christiansen, Bjarne Babiel, Lene Nymann, Barbara Frenzel
Fraværende: Lars Harding deltog til kl. 14.00