Værdigrundlag

Værdigrundlag

I Aabenraa Kommune udøves ledelse med udgangspunkt kommunens personalepolitiske værdier og i kommunens ledelsesgrundlag.

Personalepolitiske værdier

De personalepolitiske værdier udtrykker de holdninger og den adfærd, som Aabenraa Kommune arbejder for at fremme. Værdierne gælder for alle ansatte i Aabenraa Kommune, og de skal understøtte, at kommunen bliver en attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende ansatte.

Værdierne er:

  • Åbenhed og dialog
  • Samarbejde og medbestemmelse
  • Udvikling og forandring
  • Mangfoldighed og rummelighed
  • Trivsel og tryghed 

 

Ledelsesgrundlag

I Aabenraa Kommune har lederne i samarbejde formuleret et ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget skal give både ledere og medarbejdere et klart billede af, hvilke værdier og forventninger Aabenraa Kommune lægger til grund for god ledelse.

 

Værdierne er:

  • Lederen er leder
  • Lederen er kommunikerende 
  • Lederen er helhedsorienteret 
  • Lederen er værdiskabende 

Kontaktperson

Bente Bjørn Jensen - Kontorleder
Staben / Personaleafdelingen / Personalekontoret
Tlf. 73767750 - bbj@aabenraa.dk