Vi er en kommune i sund vækst

Vi er en kommune i sund vækst

Sund Vækst er navnet på Aabenraa Kommunens vækststrategi.

Sund Vækst er ikke kun navnet på kommunens vækststrategi. Det er også et mål, vi arbejder hen imod sammen med borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Og vi er godt på vej.

Visionen med vækststrategien er, at Aabenraa Kommune vil være:

  • et aktivt og sundt fællesskab
  • drivkraft for samarbejde og udvikling i vores dynamiske grænseregion
  • et verdenskendt digitalt fællesskab

Vækststrategien er en tværgående strategi, der udover at være strategi for kommuneplanlægningen også er strategi for bosætning og erhvervsudvikling. Den er vedtaget af byrådet juni 2018.

Et enigt Byråd vedtog i december 2018 Aabenraa Kommunes Vækstplan 2022, der skal bidrage til, at Aabenraa Kommune gennem en målrettet indsats realiserer kommunens Vækststrategi 2018-2030.

Vækstplanen indeholder i alt 33 indsatser, der alle forfølger et spor og et fokuspunkt i Vækststrategien.

Læs strategi og vækstplan:

Vil du vide mere?

Kontaktperson

Thomas Overgaard Jensen - Fuldmægtig
Tlf. 73766369 - toje@aabenraa.dk