Vi er en kommune i sund vækst

Vi er en kommune i sund vækst

Sund Vækst er navnet på Aabenraa Kommunens vækststrategi.

Sund vækst er det mål, vi arbejder hen imod sammen med borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Og vi er godt på vej. Missionen er at skabe Det Gode Liv sammen med borgerne.

Visionen med vækststrategien er, at Aabenraa Kommune vil være:

  • et aktivt og sundt fællesskab
  • drivkraft for samarbejde og udvikling i vores dynamiske grænseregion
  • et verdenskendt digitalt fællesskab

Vækststrategien er en tværgående strategi, der udover at være strategi for kommuneplanlægningen også er strategi for bosætning og erhvervsudvikling. Den er vedtaget af byrådet juni 2018.

Strategien er sammen med Vækstplan 2018 med til at give svaret på, hvad vi gør som kommune for at gøre det endnu mere attraktivt at bo, leve og drive virksomhed i Aabenraa Kommune. 

Vækstplan 2018 blev vedtaget af byrådet i juni 2014 og er fortsat gældende. Som opfølgning på strategien har vi startet en proces for at udarbejde en ny Vækstplan. Vækstplanen skal rumme konkrete handlinger og tiltag, som skal være med til at føre strategien ud i livet.

Forside fra Vækststrategi 2018-30_medarbejderportal.jpg

Relateret indhold

Relaterede filer

Kontaktperson

Anne Sofie Hartelius - Urban designer- civilingeniør
Plan Teknik og Miljø / Plan og Udvikling / Plan
Tlf. 73767066 - ash@aabenraa.dk